7.2.2022 - 21.11.2022

Kurzy infračervenej a Ramanovej spektroskopie pre rok 2022

Spoločnosť PRAGOLAB s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Nicolet CZ s.r.o. si Vás dovoľuje informovať o kurzoch infračervenej a Ramanovej spektroskopie, ktoré sa budú konať v Prahe v priebehu roka 2022:

7. 2. 2022:  Stanovenie NEL a EL vo vodách a pôdach
28. 2. - 2. 3. 2022:  Základy FTIR spektroskopie a práce s programom Omnic
22. 3. 2022:  Program Macros Basic
26. 4. 2022:  Program Result
10. - 11. 5. 2022:  Program TQ Analyst
30. 5. 2022:  Program Omnic Specta 
29. 8. - 2. 9. 2022:  Meranie vibračných spektier
5. - 9. 9. 2022:  Interpretácia vibračných spektier
17. - 19. 10. 2022:  Úvod do Ramanovej spektrometrie a mikrospektroskopie nanoobjektov
7. 11. 2022:  FTIR analýza palív a mazív
21. 11. 2022:  Teoretické základy infračervenej mikroskopie

Predpokladané termíny jednotlivých školení budeme upresňovať v súvislosti s aktuálnou situáciou v danom období.

Podrobnejšie informácie nájdete v  POZVÁNKE s HARMONOGRAMOM (na stiahnutie). Pre záujemcov je k dispozícii aj PRIHLÁŠKA na kurzy (na stiahnutie).

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na bratislava@pragolab.sk .