5.12.2014

WEBINÁR - Špeciačná analýza - Stanovenie špécií arzénu pomocou IC-ICP-MS

Dátum: 5.12.2014
Čas: 16:00 hod.
Registrácia (prihlasovanie): webinár

Spojenie vysoko citlivej spektrometrie s účinnou a robustnou separačnou technikou ponúka elegantné riešenie problematiky sledovania rôznych foriem (špécií) chemických prvkov. Medzinárodné uznávané laboratóriá po celom svete (vrátane českej a slovenskej republiky) využívajú tandemové usporiadanie iónovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou. PRAGOLAB v nedávno uverejnenom článku písal o sledovaní špécií chrómu v životnom prostredí s využitím tandemu IC-ICP-MS. V pripravovanom webinári sa prof. Andy Meharg z Queen´s University v Belfaste vyjadrí k najpokročilejšej metóde stanovenia arzénu pomocou spojenia IC-ICP-MS. Pridajte sa k nám a sledujte spolu s nami tento webinár.