21.1.2015 - 22.1.2015

ŠKOLA - HPLC 1. kurz

Vážené dámy, vážení páni,

radi by sme Vás pozvali na praktický kurz - 1. škola HPLC, ktorý usporiadame v spolupráci s Českou chromatografickou školou na čele s lektormi (a autormi publikácie Moderní HPLC separace v teorii a praxi) Luciou Novákovou a Michalom Doušom.

Dátum: 21.-22.01.2015
Miesto: Pragolab s.r.o., Drieňová 34, Bratislava

Prednášajúci:
 • doc. PharmDr. Lucie Nováková, PhD., FaF UK v Hradci Králové
 • Mgr. Michal Douša, PhD., Zentiva Praha
 • RNDr. Monika Kondeková, PhD., Pragolab s.r.o.

Orientačný program

1. deň
9.00 prax v HPLC
 • úvodná prednáška – inštrumentácia v HPLC, mobilné fázy, kolóny, príprava stroja pre analýzy
 • praktická časť - prietok, tlak, rozdiel gradientu MeOH a ACN, geometria kolón vs. prietok, typy kapilár, analýza modelovej zmesi
13:00 obed
13.30 troubleshooting
 • prednášky a cvičenia, simulácia - problémy systémového tlaku a základnej línie, problémy retenčného času a plochy píku, problémy chromatogramu
17.30 diskusia a rady, ukončenie prvého dňa

2. deň
9.00 vývoj chromatografickej metódy
 • úvodná prednáška – vývoj metódy od A do Z
 • praktická časť - separácia zmesí neutrálnych, kyslých a bázických látok
13.00 obed
13.30 odovzdanie certifikátov, ukončenie kurzu
 • pomoc pri riešení konkrétnych HPLC úloh a problémov účastníkov
Cena: 186,- EUR bez DPH pri záväznej registrácii do 19.12.2014 / 256,- EUR bez DPH pri záväznej registrácii od 20.12.2014
V cene je zahrnuté kurzovné, študijné materiály, obed a občerstvenie.

 • praktická časť bude prevedená na HPLC systéme Ultimate 3000, Thermo-Dionex
 • maximálny počet účastníkov kurzu je 10, preto Vás prosíme o včasnú registráciu!
 • v priebehu kurzu budú účastníkom zabezpečené obedy a občerstvenie (v prípade požiadavky na špeciálnu diétu nás neváhajte kontaktovať)
Prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Na základe Vašej záväznej registrácie Vám bude vystavená zálohová faktúra na uhradenie účastníckeho poplatku. Ak sa záväzne prihlásite a nemôžete sa kurzu zúčastniť, odhláste sa prosím písomne alebo telefonicky najneskôr 1 týždeň pred začiatkom kurzu, inak kurzovné prepadá alebo je nutné ho uhradiť.

Na stretnutie sa s Vami teší

kolektív pracovníkov spoločnosti Pragolab s.r.o.

UPDATE

Termín je už obsadený - OSPRAVEDLŇUJEME SA VŠETKÝM ZÁUJEMCOM!