Využitie termickej analýzy v plastikárskom priemysle


Verím tomu, čo vidím

Obr%C3%A1zek2.png

Analýza životného cyklu polymérnych materiálov


Spoľahlivá, presná a ultracitlivá analýza má zásadný význam pre zabezpečenie kvality plastových výrobkov, ktoré sa používajú v mnohých odvetviach, ako je elektronika, spotrebný tovar, potraviny, farmácia a automobilový priemysel, aby boli bezpečné a spoľahlivé a spĺňali prísne normy. Termická analýza zohráva tiež kľúčovú úlohu pri ich triedení, recyklácii a ďalšom spracovaní.

Zistite, ako môže naša séria termických analyzátorov výrazne urýchliť a skvalitniť Váš výskum, vývoj a kontrolu kvality polymérov. Unikátny systém RealView® umožňuje sledovať a zaznamenávať u vzoriek zmeny rozmerov, charakterov vrátane fázových prechodov a farebnosti v súradniciach RGB, Lab, YMC.

Séria prístrojov DSC, STA (TGA/DSC), DMA a TMA spoločnosti Hitachi ponúka optimálne riešenie pri detekcii nepatrných zmien v polymérnych matriciach. Prístroje sú robustné, spoľahlivé s vysokou citlivosťou aj neprekonateľnou stabilitou základnej línie a disponujú pokročilými analytickými možnosťami.

Pre viac informácií nás kontaktujte na adrese bratislava@pragolab.sk

Váš tím PRAGOLAB s.r.o.