Aktuálne poznatky zo sveta single-cell proteomiky

Single%20cell%20web_Obr.png

Single-cell proteomika je jedna z najpopulárnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich aplikácií dnešnej doby. Iba schopnosť vnímať diverzitu na bunkovej úrovni pomáha vedcom pochopiť komplexitu organizmu.

Cesta k single-cell analýzam však nebola a nie je jednoduchá a vyžaduje nielen minimalizáciu aktuálnych metód, ale predovšetkým vývoj úplne nových.

Efektívne a účinné metódy sortingu buniek spoločne s revolučnou technológiou orbitálnej pasce a iónovej mobility od spoločnosti Thermo Fisher Scientific umožňujú na trhu jedinečné spojenie.

Nižšie Vám preto prinášame niekoľko aktuálnych informačných zdrojov vo forme aplikačných nót, webinárov a vedeckých článkov.

Všetky zdroje nájdete tiež na našom aplikačnom portáli v sekcii Organická analýza a separačné techniky.

White paper:

Aplikačné nóty:

Webináre:

Vedecké články:


Príjemné čítanie Vám praje tím PRAGOLAB s.r.o.