Hustota

Pycnomatic ATC
Pycnomatic ATC (Automated Temperature Control) - nový štandard pre meranie hustoty od firmy Thermo Scientific je určený na meranie skutočnej hustoty pevných a práškových materiálov.

Detail