Pycnomatic ATC

O produkte

Pycnomatic ATC (Automated Temperature Control) - nový štandard pre meranie hustoty od firmy Thermo Scientific je určený na meranie skutočnej hustoty pevných a práškových materiálov. Ide o unikátny prístroj vďaka integrovanej kontrole teploty s presnosťou ± 0,01 °C, ktorá zabráni vplyvu zmeny objemu pri zmene teploty počas testu. Pre stanovenie skutočnej hustoty je možné voliť z 5 komôr o rôznom objeme pre uloženie vzorky.