Surface Energy Analyser

O produkte

Inverzný chromatograf – analyzátor povrchovej energie (iGC-SEA) je ideálnym zariadením pre charakterizáciu povrchových a sorpčných vlastností pevných častíc, práškov, vlákien a filmov bez nutnosti ošetrenia materiálu pred meraním.

inverznej chromatografie je plyn vstrekovaný do kolóny tyčového tvaru (d = 3-5 mm, l = 30 cm), v ktorej sa nachádza známa pevná vzorka. Počas experimentu je do kolóny vstreknutý tlakový pulz alebo konštantná koncentrácia známeho plynu a pomocou FID detektora je stanovený retenčný čas tohto plynu. Na základe zmien retenčného času v závislosti od typu plynu, jeho koncentrácie, veľkosti jeho molekúl a teploty kolóny alebo vlhkosti možno stanoviť hodnoty povrchovej energie, a to aj disperznú, aj acidobázickú zložku, zmerať veľkosť povrchu, sorpčné teplá, teplotu skleného prechodu a celý rad ďalších parametrov.

Systém iGC-SEA ponúka inovovaný patentovaný systém vstrekovania, ktorý generuje presné tlakové pulzy zvoleného rozpúšťadla v širokom rozsahu koncentrácií. Výsledkom sú presne stanovené izotermy za rôznych podmienok, pomocou ktorých možno zostaviť mapu distribúcie heterogenity povrchovej energie. Chromatograf disponuje 12 zásobníkmi a umožňuje využitie širokej škály polárnych aj nepolárnych rozpúšťadiel. Dve samostatné kolóny sú nezávisle temperované v rozmedzí 15-150 °C.

iGC-SEA umožňuje regulovať vlhkosti vo vnútri kolóny a umožňuje tak sledovanie zmien vzoriek ňou spôsobených, ako je teplota vlhkosťou indukovaného skleného prechodu, špecifický povrch podľa BET, povrchová energia, zmáčavosť, priľnavosť a súdržnosť. Jedinečný a užívateľsky prívetivý softvér pre analýzu dát bol špeciálne navrhnutý pre stanovenie heterogenity povrchovej energie, analýzu vlastností izotermií a odvodených fyzikálnych termodynamických veličín. Softvér obsahuje množstvo preddefinovaných extrapolácií a analýz nameraných dát.

iGC-SEA je využiteľná pre celý rad aplikácií:

 • Farmaká, APIs
 • Kozmetika a produkty osobnej starostlivosti
 • Potravinové produkty a doplnky
 • Minerály a uhlie
 • Stavebné materiály
 • Arómy, parfémy
 • Prírodné a syntetické vlákna
 • Biopolyméry
 • Nátery a tenké filmy
 • Katalyzátory
 • Polyméry, plnivá, kompozity
 • Mikroporézne materiály

Odkaz:  https://www.surfacemeasurementsystems.com/products/igc-sea/