Inverzná chromatografia

SEA – Surface Energy Analyser
Prístroj SEA je ideálnym zariadením pre charakterizáciu povrchových a sorpčných vlastností práškov, vlákien, filmov, a to bez nutnosti ošetrenia materiálu pred meraním.

Detail

Inverzná chromatografia je vysoko citlivá fyzikálna metóda používaná pri analýze povrchov pevných látok. Úloha stacionárnej a mobilnej fázy je obrátená v porovnaní s klasickou plynovou chromatografiou . Plyn je v tomto prípade vstrekovaný do kolóny tyčového tvaru, v ktorej sa nachádza známa pevná vzorka. V priebehu experimentu je plyn vstrekovaný do kolóny tlakovým pulzom alebo kontinuálne a pomocou FID detektora je určený retenčný čas plynu. Na základe zmien retenčného času v závislosti od typu plynu, veľkosti jeho molekúl, koncentrácie plynu, teploty kolóny alebo vlhkosti je možné zistiť značné množstvo parametrov.