HPLC

UltiMate 3000 - Basic Automated
Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s operačnými tlakmi až do 620 bar, s prietokmi až do 10 ml/min v izokratickom aj gradientovom režime.

Detail

UltiMate 3000 - Standard
Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s operačnými tlakmi až do 620 bar, s prietokmi až do 10 ml/min v izokratickom aj gradientovom režime. Verzia štandard disponuje autosamplerom s možnosťou termostatovania vzoriek, samostatným termostatom kolón a detektormi rôzneho typu.

Detail

UltiMate 3000 - x2 Dual LC
Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s operačnými tlakmi do 620 bar, s prietokmi až do 10 ml/min v izokratickom aj gradientovom režime. Autosampler s možnosťou termostatovania vzoriek spolu so samostatným termostatom pre umiestenie až 12 kolón je neoddeliteľnou súčasťou štandardnej výbavy.

Detail

UltiMate 3000 - RSLC
Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s operačnými tlakmi až 1034 bar, s prietokmi až do 8 ml/min v nízkotlakovom, ako aj vysokotlakovom gradientovom režime.

Detail

UltiMate 3000 - x2 Dual RSLC
Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s operačnými tlakmi až 1034 bar, s prietokmi až do 8 ml/min. Autosampler s možnosťou termostatovania vzoriek spolu so samostatným termostatom pre umiestnenie až 12 kolón je neoddeliteľnou súčasťou štandardnej výbavy.

Detail

UltiMate 3000 - RSLC nano
Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s prietokmi od 20 nl/min do 50 µl/min a operačnými tlakmi až 800 bar v izokratickom, ako aj gradientovom režime pre proteomické, metabolomické a bioanalytické štúdie.

Detail

UltiMate 3000 - Bio RS
Sestava inertní a biokompatibilní vysokoúčinné kapalinové chromatografie s tlaky až 1034 bar s průtoky až do 8 ml/min v nízkotlakém i vysokotlakém gradientovém režimu.

Detail

Vanquish Core
Ideálna voľba pre rutinné aplikácie vo Vašom laboratóriu. Nový kvapalinový chromatograf od spoločnosti Thermo Scientific, postavený na inovatívnej platforme Vanquish.

Detail

Vanquish UHPLC
Separace analytů ve složitých matricích se stává mnohem jednodušší: představujeme nový Thermo Scientific Vanquish UHPLC systém! Nová generace, nový standard, 1500 bar!

Detail