Vanquish Core

O produkte

Vanquish Core HPLC systém je ideálnou voľbou pre rutinné aplikácie vo Vašom laboratóriu. Nový kvapalinový chromatograf od spoločnosti Thermo Scientific, postavený na inovatívnej platforme Vanquish.

Vanquish Core poskytuje analytickú presnosť, spoľahlivosť, robustnosť a zároveň jednoduchosť prevádzky pre zabezpečenie Vašich rutinných analýz. Vysoká modularita systému umožňuje široký výber rôznych typov detektorov (UV-VIS, DAD, FLD, CAD, MS) a analytických púmp s pracovným tlakom až do 700 barov. Vanquish Core prichádza s inovatívnou kontrolou celkového stavu Vášho HPLC systému, prostredníctvom moderného užívateľského rozhrania, ako aj možnosťou on-line sledovania objemu mobilnej fázy v zásobných fľašiach. Poskytuje jednoduchý prenos metód do systému, zjednodušenie údržby, použitie nastaviteľného GDV - „gradient delay volume“ a jednoduchú integráciu s rôznymi softvérovými nástrojmi. Spolu s najnovšou verziou softvéru Chromeleon 7.3 prispieva k zvýšeniu celkovej produktivity a efektivity Vášho laboratória.