NMR spektroskopia

NMR picoSpin-45 MHz
Využívať silu spektroskopie NMR mohli vždy len tí „vyvolení“ - dnes to môžete byť aj Vy, demokratizácia NMR štartuje! FT-NMR spektrometer picoSpin-45 MHz.

Detail

NMR picoSpin-80 MHz
FT-NMR spektrometer picoSpin-80 MHz: prístroj v stolnom usporiadaní do každého laboratória. Hranica fourierovských spektrometrov s permanentným magnetom sa posúva!

Detail