NMR picoSpin-80 MHz

O produkte

Zjednodušenie picoSpinu tkvie v nahradení supravodivého magnetu permanentným s pracovnou frekvenciou 80 MHz. Použitie kryokvapalín už nie je potrebné a redukuje sa aj hmotnosť a rozmery prístroja.


Více na www.picospin.com