NMR picoSpin-45 MHz

O produkte

Využívať silu spektroskopie NMR mohli vždy len tí vyvolení - dnes to môžete byť aj Vy! Extrémne drahé stroje vyžadovali a stále vyžadujú nielen špičkovú obsluhu, ale tiež nákladné a na manipuláciu komplikované prevádzkové chladiace kvapaliny (kvapalné hélium a dusík) pre dosiahnutie supravodivosti magnetov. Zjednodušenie picoSpinu tkvie v nahradení supravodivého magnetu permanentným s pracovnou frekvenciou 45 MHz. Použitie kryokvapalín už nie je potrebné a redukuje sa aj hmotnosť a rozmery prístroja.


Více na www.picospin.com