Infračervená spektroskopia

Nicolet iS5 FT-IR spektrometer
Nicolet iS5 FT-IR je rozmermi najmenší FT-IR spektrometer z radu „iS“ FT-IR spektrometrov, určený na aplikácie meraní látok v strednej oblasti infračerveného spektra.

Detail

Nicolet iS5N FT-NIR spektrometer
Nicolet iS5N je malý, ľahko ovládateľný, spoľahlivý a na údržbu nenáročný FT-NIR spektrometer, ktorý sprístupňuje spektroskopiu v blízkej infračervenej oblasti všetkým užívateľom.

Detail

Nicolet iS10 FT-IR spektrometer
Nicolet iS10 FT-IR je vhodnou alternatívou na meranie vzoriek v strednej, ako aj v blízkej oblasti infračerveného spektra.

Detail

Nicolet iS50 FT-IR spektrometer
Nicolet iS50 FT-IR spektrometer, ako aj Nicolet iS50R FT-IR spektrometer sú vlajkovou loďou medzi FT-IR spektrometrami určenými tak pre rutinné aplikácie, ako aj pre výskum.

Detail

Nicolet iG50 FT-IR spektrometer
Nicolet iG50 FT-IR spektrometer je určený na meranie priamo vo výrobnej prevádzke.

Detail

Nicolet iN10 a Nicolet iN10 MX FT-IR mikroskop
Revolučná technológia v FT-IR mikroskopii, ktorá v sebe kombinuje filozofiu FT-IR spektrometra s možnosťou merania vzoriek až na úrovni desiatok či jednotiek mikrometrov.

Detail