FTIR spektroskopia

Nicolet Summit (Summit PRO) FTIR spektrometer
Malý kompaktý FTIR spektrometer s vysokým výkonom vhodný pre rutinné aplikácie v strednej a blízkej IR oblasti spektra, ako aj pre výučbu.

Detail

Nicolet iS20 FTIR spektrometer
FTIR spektrometer s integrovaným dotykovým panelom pre rutinné aplikácie, Signal-LED technológia pre sledovanie stavu spektrometra.

Detail

Nicolet iS50 FTIR spektrometer
Nicolet iS50 FTIR spektrometer, ako aj Nicolet iS50R FTIR spektrometer sú vlajkovou loďou medzi FTIR spektrometrami určenými tak pre rutinné aplikácie, ako aj pre výskum.

Detail

Nicolet iG50 FTIR spektrometer
Nicolet iG50 FTIR spektrometer je určený na meranie priamo vo výrobnej prevádzke.

Detail

Nicolet iN5 FTIR mikroskop
Jednoduchý infračervený mikroskop, ktorý umožňuje rýchlu identifikáciu mikroskopických vzoriek.

Detail

Nicolet iN10 a Nicolet iN10 MX FTIR mikroskop
Revolučná technológia v FTIR mikroskopii, ktorá v sebe kombinuje filozofiu FTIR spektrometra s možnosťou merania vzoriek až na úrovni desiatok či jednotiek mikrometrov.

Detail