Nicolet iG50 FTIR spektrometer

O produkte

Potrebujete merať priamo vo výrobnej prevádzke a mať výsledky čo najskôr? Nový Thermo Scientific™ Nicolet™ iG50 FTIR spektrometer je pre Vás tou najvhodnejšou alternatívou. Systém rozširuje použitie vlajkovej lode Nicolet™ iS50 ako základnej platformy pre priemyselné aplikácie.

Systém prináša parametre vedeckého zariadenia pre priemyselné aplikácie, ako napr. analýza kvapalín, analýza prchavých organických uhľovodíkov (VOC), analýza plynov alebo kontinuálny monitoring emisií, ďalej analýza na mieru...

Spektrálny rozsah systému umožňuje prenos akejkoľvek aplikácie z Vášho laboratória priamo do výrobnej prevádzky, a to aj vďaka prídavným detektorovým modulom, čo umožňuje rozšíriť analytické aplikácie, napr. pre sledovanie veľmi rýchlych reakcií v procese výroby, a tým ju mať v plnom rozsahu pod kontrolou.