Porozimetria

Pascal Series
Plne automatizovaný ortuťový porozimeter Thermo Scientific Pascal umožňuje stanovenie porozity, celkového objemu pórov, merného povrchu a veľkosti častíc. Z ďalších funkcií je novinkou napríklad korekcia stlačiteľnosti materiálu.

Detail

Porolux Series
Zariadenie založené na kapilárnom prietoku plynov skrz póry (membrány, filtre) bez použitia ortuti, pre priemery pórov 14 nm až 300 μm.

Detail