Pascal Series

O produkte

Plne automatizovaný ortuťový porozimeter Thermo Scientific Pascal umožňuje stanovenie porozity, celkového objemu pórov, merného povrchu a veľkosti častíc. Z ďalších funkcií je novinkou napríklad korekcia stlačiteľnosti materiálu.

Ortuťový porozimeter Pascal sa skladá z troch modelov volených podľa požiadaviek na meranie veľkosti pórov:
  • Pascal 140 je využívaný k automatickej príprave vzorky pre testy a meranie veľkých pórov a častíc. Väčšinou sa používa v spojení s jedným z dvoch ďalších modelov pracujúcich za vyšších tlakov.
  • Pascal 240 pracuje do tlakov 200 MPa s meraním porozity až do oblasti mezopórov.
  • Pascal 440 dosahuje tlakov až 400 MPa k meraniu veľmi malých pórov.