TMA7100

O produkte

Tento termomechanický analyzátor je dostupný ve dvou variantách: ve verzi pracující od -170 °C do +600 °C (termočlánek typu CA) a ve verzi pracující od RT do +1000 °C (termočlánek typu PR). Nízkých teplot je dosaženo pomocí chlazení studeným dusíkem odebíraným z Dewarovy nádoby. Ve vyšších teplotách je využit systém duálního chlazení/ohřevu, a to elektrického ohřevu, čímž se snižují náklady na provoz a zvyšuje efektivita. Po ukončení analýzy je komora pro vzorek rychle zchlazena stlačeným vzduchem. Tato verze umožňuje práci v prostředí s kontrolovanou vlhkostí a také stanovení typu „swelling measurement“.

TMA experiment