Termická analýza

Termická analýza je podstatnou součástí výzkumu a vývoje a kontroly kvality v mnoha odvětvích, včetně plastikářského, farmaceutického, potravinářského, elektronického, keramického a kovozpracujícího průmyslu. V naší nabídce naleznete přístrojové řady DSC (diferenciální skenovací kalorimetrie), STA (simultánní termická analýza), TMA (termická mechanická analýza) a DMA (dynamická mechanická analýza).