TMA7300

O produkte

Termomechanický analyzátor umožňující provádět experimenty v teplotním rozsahu RT až +1500 °C. Jedná se o verzi s elektrickým ohřevem/chlazením. Po ukončení analýzy je komora pro vzorek rychle zchlazena stlačeným vzduchem.

TMA experiment