SEA – inverzná chromatografia

O produkte

Prístroj SEA je ideálnym zariadením pre charakterizáciu povrchových a sorpčných vlastností práškov, vlákien, filmov, a to bez nutnosti ošetrenia materiálu pred meraním. Disponuje 12 zásobníkmi pre použitie širokej škály plynov. Sú tu dve nezávislé kolóny so samostatnou temperáciou a to v rozmedzí teplôt 15 až 150 °C. Softvér je veľmi ľahko ovládateľný a obsahuje veľké množstvo preddefinovaných extrapolácií a analýz.

Inverzná chromatografia je fyzikálna metóda používaná pri analýze povrchov pevných látok. Je veľmi citlivou a univerzálnou metódou, kde je úloha pevnej a mobilnej fázy prevrátená v porovnaní s klasickou plynovou chromatografiou. Plyn je v tomto prípade vstrekovaný do kolóny tyčového tvaru, teda nie kruhová kolóna, v ktorej sa nachádza známa pevná vzorka. Počas experimentu je pulz alebo konštantná koncentrácia známeho plynu vstrieknutá do kolóny a pomocou FID detektora je meraný retenčný čas tohoto plynu. Na základe zmien retenčného času s typom plynu, veľkosti jeho molekúl, koncentrácie plynu, teploty kolóny alebo vlhkosti sme schopní odčítať značné množstvo parametrov.

SEA poskytuje fyzikálno-chemické parametre pre veľké množstvo materiálov:
 • Farmácia
 • Kozmetika a hygienické potreby
 • Potravinové produkty a doplnky
 • Minerály a uhlie
 • Stavebný materiál
 • Arómy, parfémy
 • Prírodné a syntetické vlákna
 • Biopolyméry
 • Nátery a tenké filmy
 • Katalyzátory
 • Polyméry, plnivá, kompozity
 • Mikroporézne materiály