Automatické titrátory série Orion Star T900

O produkte

Elektrochemická technológia bola integrovaná s najmodernejším systémom na dávkovanie reagentov, aby sme vytvorili moderný, zjednodušený automatizovaný titrátor. Je navrhnutý tak, aby vykonával titrácie jednoduchšie, spoľahlivejšie a reprodukovateľnejšie než ručné titrácie. Naše automatizované titrátory rozširujú možnosti analýzy vyššieho počtu iónov a zlúčenín, ktoré sa dajú merať oproti priamej elektródovej analýze. Ponúkajú dynamické procesné kontroly, ktoré upravujú titráciu a optimalizujú výsledky analýzy. Automatické titrátory série Orion Star T900 ponúkajú spoľahlivé a ľahko použiteľné riešenie pre Vaše potenciometrické titrácie za prijateľnú cenu. Ich kompaktný, robustný dizajn prináša vysokú hodnotu. Veľká, intuitívna dotyková obrazovka poskytuje jednoduchý prístup ku knižnici metód prispôsobiteľných podľa Vašich potrieb. Ukladanie údajov umožňuje jednoduché udržiavanie histórie titrácie a bezproblémové exportovanie údajov do tlačiarne alebo externej jednotky. Zahrňte automatizované titrátory série Orion Star T900 do pracovného procesu laboratória a sledujte spoľahlivé, reprodukovateľné a presné výsledky!

OBLASŤ POUŽITIA
Životné prostredie (analýza vody)
Priemysel (napríklad potravinársky, nápojársky)
Veda a výskum

VÝHODY
Presné, reprodukovateľné výsledky: automatizácia pracovného postupu umožňuje analýzu vždy pomocou rovnakých nastavených parametrov a výpočtov
Rýchlejšia inštalácia: nastavte a uložte parametre elektródy, titrantu a titrácie po použití metód
Vylepšená laboratórna výkonnosť: začnite titráciu a nechajte prístroj bežať bez dozoru
Znížené náklady a čas spojený s údržbou: ľahko vymeniteľné diely titrátora minimalizujú čas počas údržby, zatiaľ čo elektródy s dlhou životosťou znižujú celkové náklady na prevádzku zariadenia
Bezpečne dokumentujte výsledky testov: prezerajte výsledky v reálnom čase, v súhrnnej tabuľke a v 100-bodovom denníku údajov
Databáza aplikácií: testované predprogramované metódy je možné načítať do vášho titrátora