Elektrochemické meracie prístroje

Automatické titrátory série Orion Star T900
Automatické titrátory série Orion Star T900 ponúkajú spoľahlivé a ľahko použiteľné riešenie pre Vaše potenciometrické titrácie za prijateľnú cenu. Ich kompaktný, robustný dizajn prináša vysokú hodnotu.

Detail

Laboratórne meracie prístroje - Thermo Scientific Orion
Spoľahlivý a ucelený A rad Orion laboratórnych meracích prístrojov pre každodenné meranie akejkoľvek vzorky.

Detail

Prenosné meracie prístroje - Thermo Scientific Orion
Prenosné meracie prístroje Orion umožňujú jednoduché a rýchle meranie (pH, mV, ISE, vodivosť, TDS, odpor, salinita, DO alebo RDO) v teréne.

Detail

Kolorimetre, Turbidimetre - Thermo Scientific Orion
Kolorimetre a turbidimetre Orion pre využitie v laboratóriu alebo na meranie v teréne a pre rôzne aplikácie

Detail

pH elektródy - Thermo Scientific Orion
Thermo Scientific Orion ponúka na výber rôzne triedy kvality elektród. Pri výbere pre Vás vhodnej elektródy musíte zohľadniť množstvo faktorov. Je potrebné vybrať materiál „tela“ elektródy, typ „tela“ elektródy a zohľadniť druh vzorky.

Detail

ISE elektródy - Thermo Scientific Orion
Stanovenie pomocou ISE (ión selektívne elektródy) môže byť realizované v každom laboratóriu. Koncentrácie rôznych iónov sa dajú stanoviť vo vzorkách vodných, potravinových, farmaceutických, ako aj biologických. Hlavnou výhodou použitia ISE technológie je dostupnosť veľkého množstva použiteľných analytických metód.

Detail

Elektródy na stanovenie vodivosti - Thermo Scientific Orion
Veľký výber elektród na stanovenie vodivosti použiteľných pre množstvo aplikácií. Charakteristickými vlastnosťami týchto elektród je zabudovaný kompenzátor teploty, široký rozsah merania vodivosti, konštanta cely v rozsahu 0,1 - 10 cm-1; elektródy sú vyrobené z rôznych materiálov (epoxid/grafitové, sklo/platinum, nerezová oceľ).

Detail

RDO a DO sondy-Thermo Scientific Orion sondy na meranie rozpusteného kyslíka
Rozpustený kyslík sa často uvádza aj pod skratkou DO (RK). Je to merateľné množstvo kyslíka v roztoku. Zatiaľ čo niektoré plyny chemicky reagujú s vodou a vytvárajú s ňou nové zlúčeniny, plyny ako sú dusík a kyslík, sa rozpúšťajú vo vode bez chemickej reakcie a existujú ako mikroskopické bubliny medzi molekulami vody

Detail

Roztoky a príslušenstvo - Thermo Scientific Orion
Thermo Scientific ™ Orion ™ roztoky, štandardy a tlmivé roztoky : • Orion pH tlmivé roztoky • Orion ORP štandardy • Orion ISE kalibračné štandardy • Orion vodivostné štandardy

Detail