Laboratórne meracie prístroje-Thermo Scientific Orion

O produkte


- štyri rady: A100 series (základný), A200 series (stredný), DUAL STAR (stredný), Versa STAR (najvyšší)

- A100 series: jedno parametrový, presný, s jednoduchým ovládaním, LCD displej, cenovo ľahko dostupný, pamäť na 50 údajov

- A200 series: jedno alebo dvoj-parametrový, funkčné klávesy k jednoduchému a rýchlemu výberu zo zoznamu ponuky, LCD displej, pamäť na 2000 údajov, prenos dát cez RS232/USB, ideálny pre každodenné použitie, meranie akejkoľvek vzorky

- DUAL STAR: viacparametrový, 2 kanály, numerická klávesnica, funkčné klávesy pre priamy výber funkcií, pamäť na 1000 dát, prenos dát cez RS232 alebo USB, GMP/GLP protokol

- Versa STAR: najvyššia rada, veľký farebný displej, 4 kanály, výber z 5 modulov (pH/teplota, pH/ISE/teplota, vodivosť/teplota, DO/RDO/teplota, logR), pamäť na 2000 dát, prenos dát cez dva USB porty alebo RS232, držiak na elektródy, pripojenie dvoch miešadiel