ISE elektródy - Thermo Scientific Orion

O produkte

Efektívne a ekonomické merania pomocou ión selektívnych elektród sú jednoduchšie a rýchlejšie ako iné analytické techniky. Časovo náročné techniky ako napríklad filtrácia alebo destilácia sú potrebné len výnimočne. Čas analýzy je väčšinou pod 1 minútu. Zvyčajne je cena za test len pár centov. V porovnaní s inými metódami, ako je atómová absorpčná spektrometria alebo iónová chromatografia je nízka cena. Farba alebo zákal vzorky neovplyvňujú meranie.