Roztoky a príslušenstvo - Thermo Scientific Orion

O produkte

Vždy správne merania !
Či už v laboratóriu alebo v teréne, musíte sa spoľahnúť na namerané pH, koncentráciu iónov, vodivosť, redox potenciál a meranie rozpusteného kyslíka. Používanie vysokokvalitných roztokov na kalibráciu a údržbu senzorov je najlepší spôsob, ako zabezpečiť presné a reprodukovateľné údaje. Použitie nekvalitných domácich roztokov alebo roztokov po expirácii môže viesť k chybám pri meraní, ktoré si vyžadujú zdĺhavé riešenie problémov alebo dokonca ešte horšie - môžu zostať bez povšimnutia. Trvalým dôrazom na kvalitné riešenia eliminujete jednu z hlavných príčin nepresnosti merania.