Chromatografická zostava UltiMate 3000 - Basic Automated

O produkte

Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s operačnými tlakmi až do 620 bar, s prietokmi až do 10 ml/min v izokratickom aj gradientovom režime. Autosampler so zabudovaným kolónovým termostatom je vhodnou a lacnou verziou plne automatizovaného a robustného systému. Možnosť implementácie rôznych typov detektorov Vás ohromí, rovnako ako excelentné prostredie chromatografického softvéru Chromeleon.

ANALYTICKÁ PUMPA
 • ISO-3100SD; izokratická, 0,001-10 ml/min, 620 bar
 • HPG-3200SD; binárna high pressure gradient, 0,001-10 ml/min, 620 bar
 • LPG-3400SD; kvartérna low pressure gradient, 0,001-10 ml/min, 620 bar
AUTOSAMPLER
 • ACC-3000(T); analytický autosampler (termostatovaný) so zabudovaným termostatom kolón, objem nástreku v závislosti od použitej slučky od 1–100 μl; kapacita 120 vialiek 2 ml (možnosť vialiek s objemom 0,3-10 ml, Eppendorf skúmaviek)
DETEKTOR
 • VWD-3100, UV-VIS detektor, zber dát 100 Hz, 190-900 nm
 • MWD-3000, UV-VIS detektor s 8 simultánnymi kanálmi, zber dát 100 Hz
 • DAD-3000, zber dát 100 Hz, 190-800 nm
 • FLD-3100, fluorescenčný detektor, rýchlosť zberu dát 100 Hz
 • RefractoMax 521, RI detektor
 • Elektrochemické a CAD (Corona) detektory
 • Hmotnostné spektrometre (lineárna iónová pasca, jednoduchý kvadrupól, trojitý kvadrupól, Orbitrap, hybridné MS)
Viac informácií TU .