Chromatografická zostava UltiMate 3000 - RSLC

O produkte

Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s operačnými tlakmi až 1034 bar, s prietokmi až do 8 ml/min v nízkotlakovom, ako aj vysokotlakovom gradientovom režime. Autosampler s možnosťou termostatovania vzoriek spolu so samostatným termostatom pre umiestnenie až 12 kolón je neoddeliteľnou súčasťou štandardnej výbavy. Moderný chromatografický softvér SW Chromeleon je možné použiť pri všetkých chromatografických zariadeniach spoločnosti Thermo Scientific.

ANALYTICKÁ PUMPA
 • HPG-3200RS; binárna high pressure gradient, 0,001-8 ml/min, 1034 bar
 • LPG-3400RS; kvartérna low pressure gradient, 0,001-8 ml/min, 1034 bar
AUTOSAMPLER
 • WPS-3000(T)RS; analytický autosampler (termostatovaný) pre RS aplikácie, 0,01-100 μl nástrek, kapacita 120 vialiek 2 ml (možnosť vialiek s objemom 0,3-10 ml, Eppendorf skúmaviek a mikrotitračných doštičiek)

TERMOSTAT KOLÓN
 • TCC-3000RS; termostat kolón, možnosť umiestnenia až 12 kolón a prepínacích ventilov, teplotný rozsah 5°C–110°C
DETEKTOR
 • VWD-3400RS, UV-VIS detektor, zber dát 200 Hz, 190-900 nm
 • MWD-3000RS, UV-VIS detektor s 8 simultánnymi kanálmi, zber dát 200 Hz
 • DAD-3000RS, zber dát 200 Hz, 190-800 nm
 • FLD-3400RS, fluorescenčný detektor, rýchlosť zberu dát 200 Hz
 • RefractoMax 521, RI detektor
 • Elektrochemické a CAD (Corona) detektory
 • Hmotnostné spektrometre (lineárna iónová pasca, jednoduchý kvadrupól, trojitý kvadrupól, Orbitrap, hybridné MS)
Viac informácií TU .