Chromatografická zostava UltiMate 3000 - RSLC nano

O produkte

Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s prietokmi od 20 nl/min do 50 nl/min a operačnými tlakmi až 800 bar v izokratickom, ako aj gradientovom režime pre proteomické, metabolomické a bioanalytické štúdie. Moderný chromatografický softvér SW Chromeleon je možné použiť pri všetkých chromatografických zariadeniach spoločnosti Thermo Scientific.

ANALYTICKÁ PUMPA
  • NCP-3200RS; binárna high pressure gradient, 1 nl/min – 50 ul/min, 800 bar
AUTOSAMPLER
  • WPS-3000(T)PLRS NanoCap; termostatovaný autosampler pre nanoLC, 0,001-20 ul
DETEKTOR
  • VWD-3400RS, UV-VIS detektor, zber dát 200 Hz, 190-900 nm
  • Hmotnostné spektrometre (lineárna iónová pasca, jednoduchý kvadrupól, trojitý kvadrupól, Orbitrap, hybridné MS)
Viac informácií TU .