Chromatografická zostava UltiMate 3000 - Standard

O produkte

Zostava vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie s operačnými tlakmi až do 620 bar, s prietokmi až do 10 ml/min v izokratickom aj gradientovom režime. Autosampler s možnosťou termostatovania vzoriek spolu so samostatným termostatom pre umiestenie až 12 kolón je neoddeliteľnou súčasťou štandardnej výbavy. Moderný chromatografický softvér SW Chromeleon je možné použiť pri všetkých chromatografických zariadeniach spoločnosti Thermo Scientific.

ANALYTICKÁ PUMPA
 • ISO-3100SD; izokratická, 0,001-10 ml/min, 620 bar
 • HPG-3200SD; binárna high pressure gradient, 0,001-10 ml/min, 620 bar
 • LPG-3400SD; kvartérna low pressure gradient, 0,001-10 ml/min, 620 bar
AUTOSAMPLER
 • ACC-3000(T); analytický autosampler (termostatovaný) so zabudovaným termostatom kolón, objem nástreku v závislosti od použitej slučky od 1–100 μl; kapacita 120 vialiek 2 ml (možnosť vialiek s objemom 0,3-10 ml, Eppendorf skúmaviek)
 • WPS-3000(T)SL; analytická i semipreparatívna verzia (termostatovaná), 0,01 μl–2,5 ml nástrek, kapacita 120 vialiek 2 ml (možnosť vialiek s objemom 0,3-10 ml, Eppendorf skúmaviek a mikrotitračných doštičiek)
TERMOSTAT KOLÓN
 • TCC-3000SD; termostat kolón, možnosť umiestnenia až 12 kolón a prepínacích ventilov, teplotný rozsah 5°C–80°C
DETEKTOR
 • VWD-3100, UV-VIS detektor, zber dát 100 Hz, 190-900 nm
 • MWD-3000, UV-VIS detektor s 8 simultánnymi kanálmi, zber dát 100 Hz
 • DAD-3000, zber dát 100 Hz, 190-800 nm
 • FLD-3100, fluorescenčný detektor, rýchlosť zberu dát 100 Hz
 • RefractoMax 521, RI detektor
 • Elektrochemické a CAD (Corona) detektory
 • Hmotnostné spektrometre (lineárna iónová pasca, jednoduchý kvadrupól, trojitý kvadrupól, Orbitrap, hybridné MS)
Viac informácií TU .