ICP-OES - iCAP PRO X

O produkte

Model Thermo Scientific™ iCAP™ PRO X ICP-OES je kompaktný stolný ICP-OES, ktorý prináša do laboratórií robustnú a jednoduchú analýzu stopových prvkov. Oproti jednoprvkovej analýze s AAS je efektívnejším riešením vďaka detekcii mnohých prvkov naraz pomocou jednoduchého intuitívneho softvéru.

Vertikálna orientácia horáka a umiestnenie v nehrdzavejúcom torch boxe poskytuje vynikajúcu robustnosť ako pre radiálne, tak aj pre duálne pozorovanie. Preplachovaný echelle polychromátor a detektor typu CID novej generácie poskytujú vysokú priepustnosť svetla, čo vedie k vynikajúcim detekčným limitom.

Vnášací a rozprašovací systém

 • Vzorka je nasávaná pomocou 3-kanálovej peristaltickej pumpy. Možno tak zapojiť napr. online pridávanie interného štandardu
 • Systém je vybavený vnášacím systémom pre vodné vzorky, teda štandardnou cyklonickou rozprašovacou komorou s koncentrickým nebulizérom
 • Voliteľne sú k dispozícii ďalšie kity, napr. pre vnášanie organických vzoriek alebo HF odolný kit
 • Drain sensor - monitoring odvodu vzorky, odhalenie prípadných netesností a vypnutie systému pre zamedzenie straty vzorky

Vertikálne ICP a interface

 • Plazmová hlavica (torch) je umiestnená vertikálne u radiálnej aj duálnej (radiálnej aj axiálnej) konfigurácie, je polorozoberateľná s vymeniteľným injektorom. Vďaka bajonetovému systému možno ľahko vybrať jednou rukou, vložením sa ustanoví v optimálnej polohe a plyny sa napoja automaticky.
 • Polovodičový voľne bežiaci RF generátor s frekvenciou 27,12 MHz s indukčnou cievkou chladenou vodou
 • Plazmové plyny sú riadené presnými regulátormi typu MFC s optimalizovaným prietokom
 • Torch - ICP je umiestnený v nehrdzavejúcom priestore - tzv. torch boxe prinášajúcim mimoriadnu stabilitu a odolnosť
 • Emisia žiarenia vstupuje do optického systému cez keramické kónusy pre radiálne aj axiálne snímanie
 • POP interface (Purge Optical Path) – interface a optická cesta je preplachovaná, žiarenie vstupuje do optického tanku cez tesniace POP okienka

Optický systém

 • Echelle polychromátor v termostatovanom optickom tanku pre zabezpečenie dlhodobej stability a minimálnej potreby rekalibrácie
 • Skrížená disperzia hranola a echelle mriežky pre separáciu rádov spektra a dosiahnutie rozlíšenia <7 pm pri 200 nm

Detektor

 • CID detektor novej generácie (CID821) s možnosťou náhodného prístupu na ktorýkoľvek pixel bez nutnosti deštrukcie signálu a s funkciou riadenej integrácie jednotlivých pixelov
 • 2048x2048 elementov
 • veľkosť pixelu 12 µm2
 • pokrytie vlnových dĺžok od 167.021 do 852.145 nm (iFR - intelligent Full Range)

Softvér Qtegra ISDS

Príslušenstvo:

 1. možno vybaviť autosamplerom výrobcu CETAC Technologies alebo ESI