ICP-OES

ICP-OES - iCAP 7200
Cenovo efektívna verzia univerzálneho ICP spektrometra v laboratóriách s nižším počtom vzoriek.

Detail

ICP-OES - iCAP 7400
Univerzálna ICP-OES platforma pre každé laboratórium a každú aplikáciu v laboratóriách so stredne vysokým počtom vzoriek.

Detail

ICP-OES - iCAP 7600
Nekompromisná vysokovýkonná ICP-OES platforma pre rutinné aj vedeckovýskumné aplikácie s požiadavkami na rýchlosť analýz veľkého počtu vzoriek, vhodný aj pre pokročilé, kombinované metódy – spojené s laserovou abláciou či separačnými technikami.

Detail