ICP-OES - iCAP 7400

O produkte

Thermo Scientific™ iCAP™ 7400 ICP-OES analyzátor je univerzálny výkonný simultánny spektrometer v prevedení s radiálnym alebo duálnym (radiálny a axiálny) sledovaním plazmy. Spektrometer vyhovuje všetkým požiadavkám laboratórií požadujúcich vysoký analytický výkon, univerzálnosť, spoľahlivosť a stabilitu.

Spektrometer je softvérovo riadený inteligentnou dátovou programovou platformou (ISDS) Qtegra. K dispozícii sú autosampler, generátor studených pár, alternatívne zavádzacie systémy a iné.

Spektrometer iCAP 7400 disponuje:
  • unikátnym konceptom Echelle optického systému, ktorý zaisťuje nekompromisnú stabilitu a rozlíšenie spektra
  • binárnym riadením prietoku všetkých pracovných plynov z PC pomocou MFC (Mass Flow Controll)
  • spektrálnym rozsahom 166 nm – 847 nm, čo umožňuje napríklad aj stanovenie Al, S, Si na najintenzívnejších čiarach
  • unikátnym plošným polovodičovým CID detektorom (štvrtej generácie) s nedeštruktívnym čítaním signálu, umožňujúcom súčasné stanovenie ľubovoľného množstva prvkov
  • veľmi kompaktnými rozmermi (hmotnosť 85,5 kg), nízkymi nárokmi na spotrebu argónu a elektrickej energie, vysokou stabilitou optiky nevyžadujúcou kalibráciu vlnových dĺžok
  • vysokou rýchlosťou simultánnych analýz a unikátnou funkciou 'Full frame'
  • novou softvérovou platformou Qtegra, použitá aj u nového ICP-MS iCAP Q, pre meranie, spracovanie a reportovanie dát