ICP-OES - iCAP 7600

O produkte

ICP-OES 7600 je navržený pro nejobtížnější aplikace, rutinní a kontrolní laboratoře s vysokými požadavky na rychlost průchodu velkého počtu vzorků. Simultánní spektrometr je v provedení s radiálním nebo duálním (radiální i axiální) sledováním plazmy. Unikátní zaváděcí systém, řízení všech plynů pomocí MFC (Mass Flow Controller) zajišťuje nekompromisní výkon, stabilitu, přesnost a opakovatelnost. Spektrometr umožňuje simultánní sledování elementových, časově závislých signálů. Jsou k dispozici autosamplery, generátor studených par alternativní zaváděcí systémy, laserové ablační systémy.

iCAP 7600 disponuje
  • unikátním konceptem Echelle optického systému který zajišťuje nekompromisní stabilitu a rozlišení spektra.
  • rozšířeným spektrálním rozsahem v UV oblasti
  • unikátním polovodičovým plošným CID detektorem (čtvrté generace) s nedestruktivním čtením signálu, umožňující současné stanovení libovolného množství prvků,
  • velmi kompaktními rozměry (hmotnost 85,5kg), nízkými nároky na spotřebu argonu a elektrické energie, vysokou stabilitou optiky nevyžadující kalibraci vlnových délek,
  • vysokou rychlostí simultánních analýz s pomocí integrovaného systému urychleného vnášení vzorku 'Sprint valve',
  • možností časosběrných měření, např. při analýze pevných vzorků pomocí laserové ablace (LA)
  • novou softvérovou platformou Qtegra, je použitá i u nového ICP-MS iCAP Q, pro měření, zpracování a reportování dat.