ICP-OES - iCAP 7600

O produkte

Thermo Scientific™ iCAP™ 7600 ICP-OES analyzátor je navrhnutý pre najobťažnejšie aplikácie, pre rutinné a kontrolné laboratóriá s vysokými požiadavkami na rýchlosť analýz veľkého počtu vzoriek. Simultánny spektrometer je v prevedení s radiálnym alebo duálnym (radiálne a axiálne) sledovaním plazmy. Unikátny zavádzací systém, riadenia všetkých plynov pomocou MFC (4xMass Flow Controller) zaisťuje nekompromisný výkon, stabilitu, presnosť a opakovateľnosť. Spektrometer umožňuje simultánne sledovanie elementárnych, časovo závislých signálov. K dispozícii sú autosampler, generátor studených pár, alternatívne zavádzacie systémy a iné. 


Spektrometer iCAP 7600 disponuje:
  • unikátnym konceptom Echelle optického systému, ktorý zaisťuje nekompromisnú stabilitu a rozlíšenie spektra
  • spektrálnym rozsahom 166 nm – 847 nm, čo umožňuje napríklad aj stanovenie Al, S, Si na najintenzívnejších čiarach
  • unikátnym plošným polovodičovým CID detektorom (štvrtej generácie) s nedeštruktívnym čítaním signálu, umožňujúcom súčasné stanovenie ľubovoľného množstva prvkov
  • veľmi kompaktnými rozmermi (hmotnosť 85,5 kg), nízkymi nárokmi na spotrebu argónu a elektrickej energie, vysokou stabilitou optiky nevyžadujúcou kalibráciu vlnových dĺžok
  • vysokou rýchlosťou simultánnych analýz pomocou integrovaného systému urýchleného vnášania vzorky 'Sprint valve' a unikátnou funkciou „Full frame“
  • možnosťou časozberných meraní, napr. pri analýze pevných vzoriek pomocou laserovej ablácie (LA), HPLC a pod.
  • novou softvérovou platformou Qtegra, ktorá sa používa aj u nového ICP-MS iCAP Q, pre meranie, spracovanie a reportovanie dát