ICP-OES - iCAP PRO XP

O produkte

Thermo Scientific™ iCAP™ PRO XP ICP-OES je ideálnym nástrojom pre stopovú prvkovú analýzu vzoriek s vysokou matricou. Prístroj vyžaduje len prekvapivo malý priestor a nepotrebuje prakticky žiadnu údržbu. S iCAP PRO XP možno merať celý rozsah vlnových dĺžok naraz vďaka módu iFR (intelligent Full Range) alebo možno použiť mód eUV (enhanced Ultra Violet), ktorý meria v UV oblasti spektra so zvýšenou citlivosťou.

Vertikálna orientácia horáka a umiestnenie v nehrdzavejúcom torch boxe poskytuje vynikajúcu robustnosť ako pre radiálne, tak aj pre duálne pozorovanie. Preplachovaný echelle polychromátor a detektor typu CID novej generácie poskytujú vysokú priepustnosť svetla, čo vedie k vynikajúcim detekčným limitom.

Vnášací a rozprašovací systém

 • Vzorka je nasávaná pomocou 4-kanálovej peristaltickej pumpy. Možno tak zapojiť napr. online pridávanie interného štandardu alebo kit pre generovanie hydridov.
 • Systém je vybavený vnášacím systémom pre vodné vzorky, teda štandardnou cyklonickou rozprašovacou komorou s koncentrickým nebulizérom.
 • Voliteľne sú k dispozícii ďalšie kity, napr. pre vnášanie organických vzoriek alebo HF odolný kit
 • Drain sensor - monitoring odvodu vzorky, odhalenie prípadných netesností a vypnutie systému pre zamedzenie straty vzorky

Vertikálne ICP a interface

 • Plazmová hlavica (torch) je umiestnená vertikálne u radiálnej aj duálnej (radiálnej aj axiálnej) konfigurácie, je polorozoberateľná s vymeniteľným injektorom. Vďaka bajonetovému systému možno ľahko vybrať jednou rukou, vložením sa ustanoví v optimálnej polohe a plyny sa napoja automaticky.
 • Polovodičový voľne bežiaci RF generátor s frekvenciou 27,12 MHz s indukčnou cievkou chladenou vodou
 • Plazmové plyny sú riadené presnými regulátormi typu MFC s laditeľným prietokom
 • K dispozícii je prídavný MFC pre vnášanie ďalších pracovných plynov, napr. čistého kyslíka alebo vzduchu pre analýzu organických látok, alebo argónu ako tieniaceho plynu (sheath gas)
 • Torch - ICP je umiestnený v nehrdzavejúcom priestore - tzv. Torch boxe prinášajúcim mimoriadnu stabilitu a odolnosť
 • Emisia žiarenia vstupuje do optického systému cez keramické kónusy pre radiálne aj axiálne snímanie
 • POP interface (Purge Optical Path) – interface a optická cesta je preplachovaná, žiarenie vstupuje do optického tanku cez tesniace POP okienka

Optický systém

 • Echelle polychromátor v termostatovanom optickom tanku pre zabezpečenie dlhodobej stability a minimálnej potreby rekalibrácie
 • Skrížená disperzia hranola a echelle mriežky pre separáciu rádov spektra a dosiahnutie rozlíšenia <7 pm pri 200 nm

Detektor

 • CID detektor novej generácie (CID821) s možnosťou náhodného prístupu na ktorýkoľvek pixel bez nutnosti deštrukcie signálu a s funkciou riadenej integrácie jednotlivých pixelov
 • 2048x2048 elementov
 • veľkosť pixelu 12 µm2
 • pokrytie vlnových dĺžok od 167.021 do 852.145 nm (iFR - intelligent Full Range)
 • k dispozícii je tiež mód so zvýšenou citlivosťou prvkov meraných v UV oblasti, tzv. eUV (enhanced Ultra Violet), pokrývajúci rozsah vlnových dĺžok 167.021 až 240.063 nm

Softvér Qtegra ISDS

Príslušenstvo:

 • možno vybaviť autosamplerom, autodilútorom a ďalším príslušenstvom výrobcu CETAC Technologies alebo ESI