ICP-OES - iCAP 7200

O produkte

Thermo Scientific™ iCAP™ 7200 ICP-OES analyzátor je výkonný simultánny spektrometer založený na spoločnej základnej technológii ICP-OES série 7000. Spektrometer je jednoduchou alternatívou AAS a techniky mikrovlnnej plazmy. Spektrometer poskytuje investičné a prevádzkovo efektívne možnosti multiprvkovej analýzy v laboratóriách s nižším počtom vzoriek a nízkymi limitami detekcie. Ponúka možnosť radiálneho sledovania plazmy, ale aj duálne prevedenie, pričom je možná kombinácia radiálneho aj axiálneho sledovania plazmy. 

Spektrometer je softvérovo riadený inteligentnou dátovou programovou platformou (ISDS) Qtegra. K dispozícii sú autosampler, generátor studených pár, alternatívne zavádzacie systémy a iné.

Spektrometer iCAP 7200 disponuje:
  • spektrálnym rozsahom 166 nm – 847 nm, čo umožňuje stanovenie Al, S, Si na najintenzívnejších čiarach
  • unikátnym konceptom Echelle optického systému, ktorý zaisťuje nekompromisnú stabilitu a rozlíšenie spektra
  • doteraz neprekonaným plošným polovodičovým CID detektorom (štvrtej generácie) s nedeštruktívnym čítaním signálu, umožňujúcom súčasné stanovenie ľubovoľného množstva prvkov
  • veľmi kompaktnými rozmermi (hmotnosť 85,5 kg), nízkymi nárokmi na spotrebu argónu a elektrickej energie, vysokou stabilitou optiky nevyžadujúcej kalibráciu vlnových dĺžok
  • vysokou rýchlosťou simultánnych analýz
  • novou softvérovou platformou Qtegra, ktorá sa používa aj u nového ICP-MS iCAP Q, pre meranie, spracovanie a reportovanie dát