ICP-OES - iCAP PRO XPS

O produkte

Thermo Scientific™ iCAP™ PRO XPS ICP-OES umožňuje stopovú prvkovú analýzu v najkratšom možnom čase vďaka optickému systému s vysokou priepustnosťou a detektoru CID novej generácie - Thermo Scientific™ CID821. Výraznú úsporu času prináša aj mód iFR (intelligent Full Range), s ktorým možno merať celý rozsah vlnových dĺžok naraz. Pre najnáročnejšie aplikácie, ktoré vyžadujú najvyššiu možnú citlivosť v UV oblasti spektra, napríklad na stanovenie ortuti, antimónu alebo olova, možno navyše využiť mód eUV (enhanced Ultra Violet). Tým je dosiahnutá veľmi dobrá citlivosť vyhovujúca požiadavkám noriem.

Vertikálna orientácia horáka a umiestnenie v nehrdzavejúcom torch boxe poskytuje vynikajúcu robustnosť aj pre radiálne, aj pre duálne pozorovanie. Preplachovaný echelle polychromátor a detektor typu CID novej generácie poskytujú vysokú priepustnosť svetla, čo vedie k vynikajúcim detekčným limitom.

Vnášací a rozprašovací systém

 • Vzorka je nasávaná pomocou 4-kanálovej peristaltickej pumpy. Možno tak zapojiť napr. online pridávanie interného štandardu alebo kit pre generovanie hydridov.
 • Systém je vybavený vnášacím systémom pre vodné vzorky, teda štandardnou cyklonickou rozprašovacou komorou s koncentrickým nebulizérom.
 • Voliteľne sú k dispozícii ďalšie kity, napr. pre vnášanie organických vzoriek alebo HF odolný kit.
 • Drain sensor - monitoring odvodu vzorky, odhalenie prípadných netesností a vypnutie systému pre zamedzenie straty vzorky.

Vertikálne ICP a interface

 • Plazmová hlavica (torch) je umiestnená vertikálne u radiálnej aj duálnej (radiálnej aj axiálnej) konfigurácie a je polorozoberateľná s vymeniteľným injektorom. Vďaka bajonetovému systému možno ľahko vybrať jednou rukou, vložením sa ustanoví v optimálnej polohe a plyny sa napoja automaticky.
 • Polovodičový voľne bežiaci RF generátor s frekvenciou 27,12 MHz s indukčnou cievkou chladenou vodou.
 • Plazmové plyny sú riadené presnými regulátormi typu MFC s laditeľným prietokom.
 • K dispozícii je prídavný MFC pre vnášanie ďalších pracovných plynov, napr. čistého kyslíka alebo vzduchu pre analýzu organických látok, alebo argónu ako tieniaceho plynu (sheath gas).
 • Torch - ICP je umiestnený v nehrdzavejúcom priestore – v tzv. Torch boxe prinášajúcim mimoriadnu stabilitu a odolnosť.
 • Emisia žiarenia vstupuje do optického systému cez keramické kónusy pre radiálne i axiálne snímanie.
 • POP interface (Purge Optical Path) - interface a optická cesta je preplachovaná, žiarenie vstupuje do optického tanku cez tesniace POP okienka.

Optický systém

 • Echelle polychromátor v termostatovanom optickom tanku pre zabezpečenie dlhodobej stability a minimálne potreby rekalibrácie
 • Skrížené disperzie hranolu a echelle mriežky pre separáciu rádov spektra a dosiahnutie rozlíšenia <7 pm pri 200 nm

Detektor

 • CID detektor novej generácie (CID821) s možnosťou náhodného prístupu na ktorýkoľvek pixel bez nutnosti deštrukcie signálu a s funkciou riadenej integrácie jednotlivých pixelov
 • 2048x2048 elementov
 • veľkosť pixelu 12 µm2
 • pokrytie vlnových dĺžok od 167.021 do 852.145 nm (iFR - intelligent Full Range)
 • k dispozícii je tiež mód so zvýšenou citlivosťou prvkov meraných v UV oblasti, tzv. eUV (enhanced Ultra Violet) pokrývajúci rozsah vlnových dĺžok 167.021 až 240.063 nm

Softvér Qtegra ISDS

Príslušenstvo:

 • možno vybaviť autosamplermi, autodilútormi a ďalším príslušenstvom výrobcu CETAC Technologies alebo ESI