TSQ Quantis

O produkte

Thermo ScientificTM TSQ QuantisTM je hmotnostným spektrometrom pracujúcim na princípe trojitého kvadrupólu pre náročné aplikácie pri dosiahnutí veľmi nízkych koncentračných detekčných limitov v komplikovaných matriciach. AIM (Active Ion Management) technológia vyvinutá pre maximálny priechod iónov v kombinácii s dosiahnuteľným rozlíšením 0,4 FWHM na robustných segmentovaných kvadrupóloch posunula hranicu pre rutinné prístroje.

Viac informácií nájdete TU.