GC kolóny

TraceGOLD a Trace
Špičkové kolóny pre plynovú chromatografiu, ktoré poskytujú vysokú teplotnú stabilitu, extrémne nízke krvácanie, vynikajúcu reprodukovateľnosť a dlhú životnosť.

Detail

KOLÓNY PRE ŠPECIÁLNE APLIKÁCIE
GC kolóny pre špeciálne aplikácie ako sú analýzy pesticídov, alkoholu v krvi alebo prchavých organických polutantov.

Detail

TracePLOT
GC kolóny PLOT (Porous Layer Open Tubular) s vylepšenou technológiou poskytujú reprodukovateľné výsledky pre analýzy permanentných plynov, uhľovodíkov a rozpúšťadiel

Detail

UltraFast
Ultrafast GC kolóny sú vhodné do priemyselných laboratórií (napríklad petrochemického), v ktorých sa robí veľké množstvo analýz denne.

Detail

TraceGOLD s integrovanou predkolónou
Kolóny TraceGOLD with SafeGuard majú integrovanú predkolónu, vďaka ktorej dochádza k prodĺženiu životnosti kolóny.

Detail

TraceGOLD Metal
Kolóny TraceGOLD Metal sú ideálne pre aplikácie, ktoré vyžadujú vyššie teplotné limity.

Detail