Detektory netesností

O produkte

GLD Pro Gas Leak detector

Thermo Scientific GLD Pro Gas Leak Detector (viac TU ) bol navrhnutý pre použitie s  plynovými chromatografmi a umožňuje jednoduchú detekciu úniku plynu. Vďaka jednoduchému ovládaniu a systému indikácie je ideálnym prostriedkom pre detekciu netesností systému. Detekcia úniku plynu umožňuje zmenšiť šum na detektore, poskytnúť stabilnú baseline, znížiť spotrebu mobilnej fázy vďaka minimalizácii odpadu a maximalizovať životnosť analytickej kolóny.