HyperSep SLE

O produkte

Extrakcia kvapalina-kvapalina (SLE, solid supported liquid-liquid exstraction) je rýchla a efektívna technika na prípravu vzoriek. Použitie SLE prináša väčšiu reprodukovateľnosť a výťažnosť, zníženie spotreby rozpúšťadiel a možnosť kompletnej automatizácie procesu na rozdiel od LLE (Liquid-liquid extraction). V porovnaní s precipitáciou proteínov potom poskytuje vyššiu čistotu extraktu a vyššiu citlivosť.

HyperSep SLE (viac tu) sú dostupné s pH=7 alebo pH=9, a to vo forme kolóniek (200 mg/3 ml až 20 000 mg/60 ml) a 96 jamkových doštičiek (200 mg/2 ml až 500 mg/2 ml).