Príprava vzoriek

SOLA SPE
SOLA je nová generácia kolóniek používaných k extrakcii na tuhej fáze (SPE, Solid Phase Extraction). Vďaka novej technológie výroby „bez frity" poskytuje skvelú reprodukovateľnosť pri nízkych elučných objemoch. Nový tvar eliminuje pohyb pevnej fázy. Extrakty vykazujú vyššiu čistotu. SOLA produkty sú dostupné s 5 fázami (HRP, SCX, SAX, WCX, WAX).

Detail

SOLAμ SPE
Trend v bioanalýzach sa vyvíja smerom k metódam, ktoré poskytujú vysoký stupeň citlivosti a reprodukovateľnosti s klesajúcim množstvom vzorky. Thermo Scientific preto predstavuje SOLAµ solid phase extraction (SPE) mikroelučné doštičky.

Detail

HyperSep SPE
Široké spektrum SPE kolóniek a doštičiek na prípravu chromatografických vzoriek pre aplikácie v oblastiach farmácie, životného prostredia, bezpečnosti potravín a forénznych analýz.

Detail

HyperSep SLE
Kolónky na extrakciu kvapalina-kvapalina (SLE, solid supported liquid-liquid extraction).

Detail

QuEChERS (HyperSep Dispersive SPE)
Rýchla, jednoduchá, lacná, efektívna, robustná a bezpečná metóda prípravy vzorky.

Detail

Manifoldy a príslušenstvo
Komplexný rad produktov na zlepšenie postupov pri príprave vzoriek.

Detail

SMART DIGEST KIT
Thermo Scientific SMART Digest a SMART Digest ImmunoAfinity kity sú určené na prípravu vzoriek biologických materiálov a následnú charakterizáciu a kvantifikáciu biomarkerov a bio-terapeutík. Protein digestion PD - rozklad proteínov.

Detail

Striekačkové filtre
Eliminujte nečistoty a mikroorganizmy vo vašich vzorkách pomocou striekačkových filtrov Thermo Scientific .

Detail

Centrifugačné filtre
Filtrujte vzorky pomocou centrifugačných filtrov Thermo Scientific, vyberte si z celej rady membrán a veľkostí.

Detail