SOLA SPE

O produkte

SOLA je nová generácia kolóniek k extrakcii na tuhej fáze (SPE, Solid Phase Extraction). Ide o prvý SPE produkt s technológiou bez frity, vďaka čomu sa poskytuje lepšia reprodukovateľnosť a extrakty majú vyššiu čistotu. Patentovaná technológia produktov SOLA prináša SPE kolónky odstraňujúce nečistoty, ktoré vo vzorke zostávajú pri použití konvenčných SPE produktov.

SOLA SPE (viac  tu ) sú dostupné ako SPE kolónky o objeme 1 ml s 10 mg sorbentu, 96-jamkové doštičky o objeme jamky 1 ml a 10 mg sorbentu ( SOLA 96 Well Plates ) alebo 2 mg sorbentu ( SOLAµ 96 Well Plates ). 

Všetky tieto typy sú dostupné vo fázach:

  • SOLA
  • SOLA SCX (Strong Cation Exchange)
  • SOLA SAX (Strong Anion Exchange)
  • SOLA WCX (Weak Cation Exchange)
  • SOLA WAX (Weak Anion Exchange)