SMART DIGEST KIT

O produkte

Zskajte kvalitné analytické výsledky vďaka rozkladu proteínov pomocou SMART Digest od firmy  Thermo Scientific . Tieto kity zabezpečujú rýchly a jednoduchý rozklad proteínov pôsobením proteolytických enzýmov (napr. papaín, trypsín) s vysokou reprodukovateľnosťou a citlivosťou. V porovnaní s konvenčnými postupmi, použitie SMART Digest Kitu zahŕňa 3 kroky, proces je výrazne rýchlejší, približne 60 minút.

SMART Digest Kit je dostupný v niekoľkých variantoch:

  • SMART Digest Kit Trypsin ( viac  tu )
  • SMART Digest Kit Chymotripsin (viac  tu )
  • SMART Digest Kit Proteinkinase K (viac  tu )
  • SMART Digest IA Protein A Kit (viac  tu )
  • SMART Digest IA Streptavidin Kit (viac  tu )
  • SMART Digest IA Protein G Kit (viac  tu )
SMART%20digestion%20versus%20clasic%20di