Manifoldy a príslušenstvo

O produkte

HyperSep Positive Pressure Manifold (více zde )

Zvýšte produktivitu prípravy vzoriek súčasným spracovaním až 48 vzoriek pomocou HyperSep Positive Pressure Manifold. Tento manifold je vhodný a spracovanie až 48 SPE kolóniek rôznej veľkosti. Vzorky a rozpúšťadlá nanesené na kolónku sú extrahované použitím stlačeného plynu tak, aby bol prietok rovnaký v každej pozícii manifoldu. Extrakty sú odoberané do 13 mm alebo 16 mm skúmaviek. Tento SPE manifold poskytuje rýchly, jednoduchý a robustný spôsob, ako pripraviť viac vzoriek pre následnú chromatografickú analýzu. Prístroj je vhodný na použitie s SPE kolónkami o objeme 1 ml / 3 ml / 6 ml / 10 ml / 15 ml.

HyperSep Universal Vacuum Manifold (více zde )

Táto malá jednotka je vhodná k príprave vzoriek pomocou SPE kolóniek alebo 96-jamkových SPE doštičiek. Systém je vhodný pre SPE kolónky o maximálnej veľkosti 3 ml.

HyperSep Glass Block Manifolds (více zde )

HyperSep Glass Block Manifoldy ponúkajú jednoduchý spôsob, ako rýchlo spracovávať vzorky. Tieto manifoldy majú dlhú životnosť, sú chemicky rezistentné a bezporuchové. Ovládací ventil vákua umožňuje optimalizáciu prietoku počas extrakcie. HyperSep Glass Block Manifold nie je určený na použitie s SPE deštičkami, je možné ho použiť len s SPE kolónkami, kompatibilita kolóniek potom závisí na veľkosti špičky. Toto zariadenie je možné kombinovať so všetkými SPE kolónkami značky Thermo Scientific . Manifold je dodávaný v dvoch prevedeniach, a to so 16 a 24 portami.