HyperSep SPE

O produkte

Extrakcia na tuhej fáze (SPE, z angl. Solid Phase Extraction) je technika prípravy vzoriek pred chromatografickou separáciou, používa sa za účelom:

 • Zvýšenia koncentrácie analytu
 • Odstránenie interferujúcich látok
 • Prenesenie analytu do rozpúšťadla vhodného pre analýzu

Široké spektrum SPE produktov pre aplikácie v oblastiach farmácie, životného prostredia, bezpečnosti potravín a forénznych analýz. Produkty sú v ponuke vo forme kolóniek alebo 96 jamkových doštičkách.

Polyméry

 • Nepolárne (hydrofóbne) reverzné fázy
  • HyperSep Retain PEP Cartridges (více  tu ) a HyperSep Retain PEP Plates (viac  tu )
   • Drogy, liečivá a metabolity v biologických tekutinách
   • Peptidy v sére, plazme a biologických tekutinách
   • Vzorky zo životného prostredia

  • Zmiešaná (mixed - mode) fáza ideálna pre vzorky s komplexnou štruktúrou
   • HyperSep Retain CX Cartridges (viac tu ) a HyperSep Retain CX Plates (viac tu )
    • Široké spektrum návykových látok vrátane bázických a neutrálnych drog
   • HyperSep Retain AX Cartridges (viac tu ) a HyperSep Retain AX Plates (viac tu )
    • Analýza THC a jeho metabolitov
   • HyperSep Hypercarb Cartridges (viac tu ) a HyperSep Hypercarb Plates (viac tu )
    • Vysoko polárne látky

Reverzné fázy

 • Reverzné hydrofóbne fázy
  • HyperSep C18 Cartridges (viac tu ) HyperSep C18 Plates (viac tu )
   • Nepolárne zlúčeniny
   • Organické analyty vo vodných matriciach

  • HyperSep C8 Cartridges (viac tu ) a HyperSep C8 Plates (viac tu )
   • Liečivá a ich metabolity v biologických vzorkách
   • Peptidy v biologických vzorkách

  • HyperSep Phenyl Cartridges (viac tu ) a HyperSep Phenyl Plates (viac tu )
   • Aromatické látky
   • Bázické analyty

Normálna fáza

 • Normálna hydrofilná fáza
  • HyperSep Silica Cartridges (viac tu ) a HyperSep Silica Plates (viac  tu )
   • Polárne zlúčeniny, vrátane aldehydov, amínov, liečiv, pesticídov a herbicídov
   • Karotenoidy, vitamíny rozpustné v tukoch, aflatoxíny v potravinách
   • Mastné kyseliny a fosfolipidy

  • HyperSep Florisil Cartridges (viac tu ) HyperSep Florisil Plates (viac tu )
   • Extrakcia pesticídov za použitia oficiálnych metód
   • Polychlórované bifenyly v transformátorových olejoch
   • Alkoholy, aldehydy, amíny

  • HyperSep Cyano Cartridges (viac tu ) a HyperSep Cyano Plates (viac tu )
   • Polárne látky v hexáne a olejoch
   • Extrakcia mierne polárnych látok na reverznej fáze

  • HyperSep Diol Cartridges (viac tu ) a HyperSep Diol Plates (viac tu )
   • Extrakcia polárnych látok na normálnej fáze
   • Purifikácia polárnych zlúčenín

  • HyperSep Aminopropyl Cartridges (viac tu ) a HyperSep Aminopropyl Plates (viac tu )
   • Separácia štruktúrnych izomerov
   • Liečivá a metabolity v biologických tekutinách
   • Oddelenie sacharidov, fenolov a ropných produktov

Iónovo výmenná fáza

 • Iónovo výmenná fáza
  • HyperSep SAX Cartridges (viac tu ) a HyperSep SAX Plates (viac tu )
   • Izolácia aniónových zlúčenín
   • Odstránenie kyslých potravinárskych farieb
   • Izolácia fenolických látok
   • Nukleové kyseliny, nukleotidy a surfaktanty

  • HyperSep SCX Cartridges (viac tu ) a HyperSep SCX Plates (viac tu )
   • Izolácia katiónových zlúčenín
   • Odstránenie bázických návykových látok
   • Organické bázy
   • Bázy nukleových kyselín, nukleotidy a surfaktanty
 • Zmiešaná (mixed - mode) fáza
  • HyperSep Verify CX Cartridges (viac tu ) a HyperSep Verify CX Plates (viac tu )
   • Široké spektrum návykových látok v biologických tekutinách, vrátane bázických a neutrálnych drog

  • HyperSep Verify AX Cartridges (viac tu ) a Hypersep Verify AX Plates (viac tu )
   • THC a jeho metabolity