SOLAμ SPE

O produkte

Thermo Scientific SOLAμ doštičky sú určené pre bioanalytických a klinických analytikov, ktorí vyžadujú čistejšiu, vysoko reprodukovateľnú a robustnú extrakciu a zároveň veľmi malé objemy vzoriek. SOLAµ dosahuje týchto požiadaviek vďaka jedinečnej a inovatívnej bezfritovej SPE technológii, ktorá bola ocenená 1. miestom na G.I.T. Innovations Award 2012 v kategórii D.

SOLAμ SPE vzniká spojením polyetylénovej frity a stacionárnej fázy. To zmierňuje problémy spôsobené pohybom stacionárnej fázy, které môžu spôsobiť zlú reprodukovateľnosť vo výsledkoch.

SOLAμ SPE sú dostupné vo formáte 96-jamkových doštičiek s náplňami: SOLAμ HRP (reverzná fáza), SOLAμ SCX (viac-modálny silný katex), SOLAμ SAX (viac-modálny silný anex), SOLAμ WCX (viac-modálny slabý katex) a SOLAμ WAX (viac-modálny slabý anex).