ASE 150

O produkte

Zařízení pro extrakci pevné fáze kapalinou (accelerated solvent extraction) za zvýšeného tlaku až 100 barů a teploty až 200°C. Extrakce jednoho vzorku rozpouštědlem probíhá v extrakční patroně o objemu 1 - 100 ml. ASE 150 je vhodné pro všechny typy pevných vzorků od farmaceutických preparátů až po vzorky životního prostředí.