Automatizované systémy príprava vzoriek

Rapid Extraction System
Společnost CambTEK vyvinula perfektní nástroj nejen pro stanovení obsahové stejnoměrnosti, ale též pro sledování odchylek ve složení tuhých a polotuhých lékových forem či farmaceutických doplňků.

Detail

PowerPrep
PowerPrep CLEAN - multikolonové čištění pro stopovou analýzu, extrakt je veden k přečištění přes kolonky (alumina, uhlík, silikagel, síran sodný, florisil, apod.)

Detail

PLE
PLE- pressurized liquid extraction; pevný vzorek je pod tlakem a za horka extrahován rozpouštědlem a následně automaticky zakoncentrován, případně automatický přečištěn a zakoncentrováním na definovaný objem

Detail

SPE
PowerPrep SPE - automatizovaná solid phase extraction s následným zakoncentrováním na daný objem. Na jedné straně procesu kapalina (voda, mléko, sérum,...) a na druhé straně vialka se zakoncentrovaným extraktem připravená k další analýze. To celé bez vstupu lidského faktoru.

Detail

TRP
TotalRapidPrep TRP - komplexní řešení s extrakcí, čištěním a zakoncentrování; PLETM + PowerPrep CLEAN + PowerVap. Excelentní výtěžky a opakovatelnosti jdou v ruku v ruce s nekompromisně krátkou dobou přípravy!

Detail

SuperVap
PowerVap - automatický koncentrátor vzorku (možno volit jako stand-alone systém či zakorporovaný do automatizovaných linek); PowerVap je vybaven HEPA/karbonovými filtry, suchým blokem ke stabilizaci teploty, cirkulárním proudem dusíku a infračerveným senzorem k detekci konce procesu.

Detail

AutoTrace
AutoTrace 280 je automatizovaný systém pro zakoncentrování organických látek pomocí SPE (solid phase extraction) pro velké objemy vodných vzorků nebo vod od 20 ml do 20 l.

Detail

ASE 150
Zařízení pro extrakci pevné fáze kapalinou (accelerated solvent extraction) za zvýšeného tlaku až 100 barů a teploty až 200°C.

Detail

ASE 350
ASE 350 – Zařízení pro extrakci pevné fáze kapalinou (accelerated solvent extraction) za zvýšeného tlaku až 100 barů a teploty až 200 °C. Extrakce až 24 vzorků rozpouštědly (míchání nebo výběr ze tří rozpouštědel) probíhá v extrakční patroně o objemu 1-100 ml. ASE 350 je vhodné pro všechny typy pevných vzorků od farmaceutických preparátů až po vzorky životního prostředí.

Detail